DDMA Dutch CRO Awards

Tijdens de awardshow wordt de inhoud en achtergrond van de genomineerden belicht en strijden zij middels een pitch voor de felbegeerde raket-awards. Het beste Nederlandse werk in Conversion Rate Optimisation wordt beloond in 3 categorieën: Mobile, Conversion Tests en Personalisation.

De categorieën:

Mobile: In de categorie "Mobile" verwacht de jury cases die zich richten op de communicatie die specifiek op de mobiele gebruiker is gericht/getarget, anders dan een responsive desktop variant.

Conversion Tests: In deze categorie vallen alle desktop-gerichte tests.

Personalisation: Deze categorie omvat de tests waar in een duidelijke omschreven groep getest is, en de kenmerken van die groep bepalend waren voor de uitvoering en of werking van de varianten.

De commissie CRO

De jongste DDMA commissie is de commissie CRO (Conversion Rate Optimisation). De groep bestaat uit leden en kennispartners van DDMA en is samengesteld uit toolingpartijen, digital bureaus en adverteerders. De missie is het gedachtegoed en de waarde van CRO breder in de markt te verspreiden en onderdeel te maken van een toekomstbestendige strategie.

De CRO commissie heeft in 2018 één duidelijk doel voor ogen: kansen tonen voor marketeers door de branche het belang van CRO te laten zien. Dit doel gaan zij realiseren door de Elites evenementen waar vak-experts onderling kennis uitwisselen, CRO guidelines om CRO processen inzichtelijk en helder te maken en het organiseren van de DDMA Dutch CRO Awards om de koplopers in het vak in de spotlight te zetten.

UITGEBREIDE BESCHRIJVING CATEGORIEËN

MOBILE

Het belang van het mobiele kanaal wordt al jaren toegejuicht. Waar eerst werd gezegd dat het mobiele kanaal vooral werd gebruikt voor oriëntatie en dat de transactie op desktop plaats vond, is ook de transactie aan het verschuiven. Maar de conversie op mobiel is nog lang niet in alle gevallen gelijk aan de conversie op desktop. Dit biedt dus kansen genoeg om optimalisaties te doen die speciaal gericht zijn op het mobiele kanaal.
Om in aanmerking te komen voor de DDMA CRO Award in deze categorie moet het om een adaptive oplossing gaan of optimalisaties in de app. Een optimalisatie die op alle kanalen is doorgevoerd en het 'toevallig' heel goed doet op mobiel, hoort in de algemene categorie 'Conversion' plaats
We zijn daarbij ook benieuwd of je denkt dat je voor desktop en mobiel dezelfde conversiecijfers gaat halen, of dat er altijd een verschil zal zijn. En welk kanaal wordt in jouw branche de winnaar?
Vaak zal hier de conversie de KPI zijn van de test die je hebt uitgevoerd. Maar als je website optimaliseert die geen spullen verkoopt maar bijvoorbeeld informatie levert, dan kan de KPI ook zijn dat je het aantal calls hebt verminderd.

CONVERSION TESTS

Ben je trots op een test die je de afgelopen 36 maanden hebt uitgevoerd en vind je dat deze zeker kans maakt op een DDMA CRO Award, maar je kon hem niet echt kwijt in de 3 andere categorieën Ads testing, Mobile en Personalisation? Dan is deze categorie je vangnet om toch mee te dingen naar de prijzen. Welke optimalisatietrajecten heb jij uitgevoerd waarbij het beoogde doel van je bedrijf of opdrachtgever beter werd behaald? Het gaat hier om optimalisatie en niet om innovatie; je hebt iets wat al bestond beter gemaakt.

PERSONALISATION

Conversie optimalisatie is idealiter datagedreven. Data speelt ook een cruciale rol bij het goed kunnen toepassen van personalisatie in verschillende kanalen. We zijn op zoek naar experimenten waarbij slim gebruik is gemaakt van de grote hoeveelheden data die ons in de schoot wordt geworpen en hoe deze op een effectief ingezet is. Het zal hier waarschijnlijk veelal gaan om onderliggende algoritmes. Maar ook om het goed toepassen van variaties op basis van verschillende bronnen van data (persona, ingelogde gebruiker, device, locatie, nieuwe/bestaande klant, zoek-/browsegedrag etc.)

CRITERIA

VOORWAARDEN VOOR INZENDEN

 • Maximaal 5 cases per organisatie
 • De Dutch CRO Awards kent de categorieen  Mobile, Conversion Tests en Personalisation. Een case kan in meerdere categorieën vallen. Dit vink je aan in het inschrijfformulier.
 • Wees zo transparant mogelijk als het gaat om het noemen van data en cijfers (we gaan vertrouwelijk om met de cijfers en hebben hiervoor een verklaring opgesteld die je ontvangt bij het indienen van de case)
 • Inzenden van cases is gratis
 • De inzendende organisatie is gevestigd en actief in Nederland
 • De case mag niet ouder zijn dan 3 jaar

DE CASES WORDEN BEOORDEELD OP

 • Juryleden beoordelen alleen cases die niet aan hen of hun organisatie zijn gelinkt.
 • Resultaat t.o.v. uren investering
 • Kwaliteit van de hypothese
 • Creativiteit
 • Statistische verantwoording
 • Gebruik van data
 • Gebruik van tooling
 • Is het doorgevoerd en werkt het?

Over DDMA

DATA DRIVEN MARKETING ASSOCIATION

DDMA is de brancheorganisatie voor marketing en data. Onze 335 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom ondersteunen wij onze leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacyregels. Daarnaast heeft DDMA het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame.

DDMA 

WG Plein 185
1054 SC Amsterdam

info@ddma.nl
020 - 4528 413
www.ddma.nl