E-mail Campagne

Een inzending moet bestaan uit een e-mail gerelateerde communicatie- of marketingcampagne. Dit kan een e-mailcampagne op zichzelf zijn, maar mag ook deel uit maken van een grotere omni- of multichannel campagne waarbij e-mail een belangrijke rol vervult. Heb jij een dergelijke case in je portfolio? Dien hem dan direct in.

Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, vragen we je de case in te dienen aan de hand van het hieronder uitgewerkte vaste format volgens een specifieke procedure. Zorg ervoor dat je dit document aanhoudt; als je inzending hier niet aan voldoet zal deze niet door de jury in behandeling worden genomen. Dat zou zonde zijn.

Op deze pagina vind je de belangrijke data en – onder het formulier – de criteria waaraan de campagne moet voldoen.

Download hier het document voor het format en de inzendingsprocedure

Belangrijke data

Dinsdag 16 juni voor 17.00 uur
DEADLINE aanleveren inzending

Donderdag 2 juli
Genomineerde E-mail campagnes worden bekend gemaakt

Dinsdag 8 september
Jurydag DDMA kantoor in Amsterdam

Donderdag 24 september: Bekendmaking winnaar E-mail campagne 2020
Presentaties van alle genomineerden voor de E-mail Campagne Award en uitreiking E-mail Campagne Award 2020. Meer informatie over dit evenement volgt.

Criteria

Contact

Voor vragen over het inzenden van een case voor de e-mail campagne,  kun je contact opnemen met Merel de Koning:

E-mail: evenementen@ddma.nl
Telefoonnummer: 06 42016010