DDMA Dutch CRO Awards

Het beoordelings- proces

Bij een awarduitreiking hoort een goed opgezet beoordelingsproces. Op deze pagina lees je hoe het beoordelingsproces van begin tot eind in zijn werk gaat.

Het beoordelingsproces in 5 stappen
Stap 1

Als de deadline is verstreken en alle inzendingen zijn ingediend verzameld de onafhankelijke eventmanager de cases en legt ze voor aan de DDMA Commissie CRO.

Stap 2

Ieder lid van de DDMA Commissie CRO jureert los van elkaar de cases op basis van het CRO – Maturity Model, op basis van een puntensysteem.* De 3 categorieën (Conversion, Experimentation Culture, Traffic generatie) bevatten elk een aantal thema´s. Iedere case valt binnen één specifieke categorie en thema. De cases worden binnen de voorkeur-themagroep beoordeeld.** 

Stap 3

Vervolgens wordt tijdens een commissievergadering, waarin een totaalscore per categorie/thema is opgemaakt, bepaald wie de genomineerden zijn. De vergadering biedt daarnaast ruimte om onduidelijkheden rondom een case, de gelijk geëindigden, of eventuele outliers te bespreken.

Stap 4

Dan komt de vakjury in het spel. Zij buigen zich over de genomineerde case aan de hand van hetzelfde, eerdergenoemde puntensysteem.* Op basis daarvan bepalen ze in iedere categorie en thema de winnaars. 

Stap 5

De winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt. Alle genomineerden ontvangen een juryrapport met een beoordeling van hun case.

*) We streven uiteraard naar absolute onpartijdigheid in de beoordeling.  Mocht een commissie- of jurylid op enigerlei betrokken zijn bij-, of gerelateerd zijn aan een case, wordt deze persoon uitgesloten van beoordeling.

**) De commissie heeft de mogelijkheid bij een te beperkt aantal cases per thema, of een voor de commissie niet het meest toepasselijke thema voor een case, de case te plaatsen in een andere categorie of algemeen thema.