Productpagina zonder header

’Nieuwe’ doelgroep
Iedereen kent het fenomeen van stijgende aandelen mobiele bezoekers. Wij zien nog een andere belangrijke ontwikkeling: een groot deel van de bezoekers van GAMMA en Karwei komt de website binnen op een productpagina. Bijv. via Google shopping, social media of via e-mail.
Dit specifieke segment van bezoekers is anders dan andere bezoekers. Ze slaan eigenlijk een deel van de funnel op onze website over. Aangekomen op de productpagina vertonen ze ook ander gedrag. De bounce rate is daarbij aan de hoge kant.

Een goede eerste indruk
We hebben dus eigenlijk één mobiele productpagina de kans om een goede indruk te maken. We hebben daarom de hele pagina eens goed doorgelicht, met name het deel boven de vouw, en alle elementen die niet direct een rol spelen genomineerd voor eliminatie.
Wat kwam daar uit? Eigenlijk dat de gehele header geen rol speelt. Bezoekers hebben immers al genavigeerd, en dat is toch waar de header voor dient. Het weglaten van de header zou meer focus geven op het product.

A/B test
Voor de test hebben we de header niet helemaal weggehaald, maar lieten we de productpagina automatisch naar beneden scrollen wanneer dit de eerste pagina van het bezoek was. De header was dus nog bereikbaar indien de bezoeker toch wilde navigeren, maar leidde niet meer af bij de eerste indruk.
De uitkomst was dat de variant zonder header zorgt voor een 3,2% conversieverbetering!

Belangrijke learning
We hebben dezelfde test ook gedaan voor de rest van de productpagina’s, dus in het geval de pagina geen landingspagina was. Geen effect.
Mooi learning is dus dat het goed kijken naar het segment dat je bedient uiteindelijk effect sorteert. Hadden we deze test direct op al onze productpagina’s gedaan, dan was het effect van het landingssegment waarschijnlijk verwaterd en hadden we de hypothese moeten verwerpen.

Bekijk visuals

Is Intergamma II jouw favoriet?

Stem dan nu